Subscriptions

#   Produkt Details Pris
  Adfærdspsykologi - DKK 299.00 1
Adfærdspsykologi
  Følelsernes mimik - DKK 299.00 1
Følelsernes mimik
  Kropssprog - DKK 299.00 1
Lær at læse kundens følelsesmæssige tilstand igennem kroppens signaler! Bliv bevidst om de signaler, krop og mimik udstråler. Når du opdager hvor meget information, kroppen og mimikken udsender, kan du direkte læse den sandsynlige følelsesmæssige tilstand i mennesket og dermed indirekte læse deres tanker.
  Købsledelse - DKK 299.00 1
Hvorfor undlader nogle kunder at købe, selvom behovet og budgettet er der, og de siger, at beslutningen er taget? Hvad skyldes kunders ubeslutsomhed, og hvad kan du gøre ved det?! Gå op ombord på en rejse i beslutningspsykologi og købsledelse og bliv meget klogere på, hvordan du og dine kolleger kommer til at lede kunderne til en afklaret beslutning.